bet365 Sports offers a bonus of 100% up to £/$200 bet365 Sports – 100% Deposit Welcome Bonus Find instructions on getting your bet365 Offer Code and this sports bonus.

Zasady odprawy LCJRun – informator dla biegaczy

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zasady odprawy zawodników startujących w Nordea LCJRun.
Każdy z uczestników Nordea LCJRun zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz stosowania się do nich.

Prosimy mieć na uwadze, że godziny odprawy nie są równoznaczne z godzinami odbioru numeru i koszulki – do biura zawodów należy przyjść wcześniej.

Zasady odprawy LCJRun:

Każdy uczestnik Nordea LCJRun zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Łódź, oraz wszelkich poleceń służb porządkowych lub obsługi lotniska.

• Odbiór numeru startowego i koszulki w biurze zawodów możliwy jest tylko i wyłącznie osobiście w dniu zawodów. Numery startowe wydawane są wyłącznie osobom zgłoszonym do biegu.

• Każdy zawodnik w biurze zawodów i przy odprawie musi posiadać dokument, którego numer podał przy rejestracji do biegu.

• Odprawa zawodników odbywać się będzie grupami (wg podziału na stronie)

• Każda grupa zawodników będzie miała przydzielony zakres nadanych wcześniej numerów startowych oraz godzinę, w której będą zobowiązani się odprawić. Numer startowy do sprawdzenia: (lista zostanie opublikowana po zakończeniu zapisów).

• Zawodnicy którzy spóźnią się na wyznaczony czas odprawy zostaną przesunięci na koniec ostatniej odprawianej grupy.

• Istnieje możliwość, że osoby, które spóźnią się na wyznaczoną godzinę odprawy, nie zostaną dopuszczone do startu zawodów z uwagi na zakończenie odprawy przez służby lotniska.

• Każdy zawodnik czekający na odprawę powinien mieć przypięty numer startowy Nordea LCJRun w widocznym miejscu.

• Na odprawie zawodnik powinien być w stroju sportowym, wszystkie zbędne rzeczy w tym torby, plecaki należy zostawić w depozycie lub innym miejscu.

• Uczestników obowiązuje zakaz wnoszenia do strefy zastrzeżonej przedmiotów zabronionych. Lista przedmiotów zabronionych dostępna jest na stronie internetowej Portu Lotniczego Łódź – w tym miejscu.

• Poruszanie się w częściach strefy zastrzeżonej lotniska wskazanych przez organizatora, odbywa się wyłącznie po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu uczestnika.

• Dla osób towarzyszących udostępniony zostanie taras widokowy w części ogólnodostępnej lotniska.

• Parking znajdują się przy ulicach: Franciszka Plocka/Pienista oraz Maczka. Przypominamy, że w trakcie biegu obowiązują zasady ruchu drogowego – nie parkujemy na zakazach.
Na terenie lotniska znajdują się parkingi płatne zgodnie z taryfikatorem dostępnym: tutaj.

©2014-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone - LCJRun.pl. Wykonanie: AktywnaStrona.pl - Nowoczesne strony internetowe